Forretningsbetingelser

Overstiger entreprisesummen over 25.000 inkl. moms takseres forudbetaling efter følgende tabel, resten af betaling deles ligeligt op i aconto beløb til forfald hver uge med 2 dages betalingsfrist, overskrides fristen beregnes gebyr og renter.

 

 • Alt arbejde udføres jf. AB92
 • Hvis ikke andet aftalt er vores almindelige timepris 435.- + moms.
 • Bygherre sørger for byggetilladelse. JTS sørger kun for det efter nærmere aftale.
 • Bygherre sørger for byggestrøm og vand under byggeriet.
 • JTS stiller ikke bankgaranti da betaling som udgangspunkt forfalder efter en betalingsplan henvist til tabellen.
 • Bygherre sørger for byggeforsikring jf AB92 hvis ikke andet er aftalt.
 • Skader på haveanlæg, beplantning samt indkørsel er JTS uvedkommende. Anviste adgangsveje (f.eks. gennem have og lignende) planeres med jord og klar til at bygherre kan så græs.
 • Bygherre sørger for at anvise et sted for skurvogn/beboelsesvogn. Der skal være 380V, vand samt afløb.
 • Bygherre sørger også for at ansøge/underrette kommunen om lov til at opstille beboelsesvogn.
 • Ifølge AB92 afsnit H § 37 § 38 yder JTS 1-års og 5-års gennemgang af husbyggeriget hvor det endnu engang gennemgås og evt. mangler noteres og aftales udbedret.
 • Der bliver lavet en kontrakt mellem kunden og JTS ved større projekter undtaget timelønsarbejde med mindre kunden ønsker dette.
 • Der tages højde for regne- og skrive fejl ved tilbudsgivning. Tilbud efterberegnes hvis der går over 14 dage efter afgivelse pga. prisstigninger på materialer.
 • Der bliver lavet en afleveringsseddel når arbejdet er afsluttet hvor evt. fejl, mangler og tidsplan for udbedringer noteres og underskrives af både bygherre og JTS, se AB92 § 29.
 • Sidste Aconto beløb indbetales inden afleveringsseddel underskrives og afleveres.
  Betalingsplan
  0 – 25.000 0%
  25.001 – 100.000 20%
  100.001 – 500.000 15%
  500.001 – 10%

  Kontakt os i dag!

  Udfyld venligst formularen

  + 63 = 71